Transport samochodowy stał się bardzo niebezpieczny od kiedy liczba pojazdów wzrosła kilkunastokrotnie w ostatnim ćwierćwieczu. Niestety za tempem wzrostu liczby pojazdów nie idzie tempo modernizacji infrastruktury. Zbyt duży ruch i kiepskie warunki techniczne dróg i mostów spowodowały, że ryzyko spowodowania wypadku wzrosło kilkunastokrotnie. Statystyki zatrważają, ilość wypadków i kolizji oraz osób które poniosły rany lub śmierć w wyniku wypadku rośnie z każdym rokiem. Nie można uchronić się od ryzyka wypadku, ale możemy zapewnić sobie i najbliższym opiekę, ochronę i zaplecze finansowe w przypadku, jeśli zostaniemy poszkodowani w kolizji lub wypadku.

Swój własny pakiet ubezpieczony można stworzyć z dowolnie wybranych rodzajów ubezpieczeń:

OC – jest podstawowym i wymaganym od każdego posiadacza pojazdu mechanicznego ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej.

AC – ubezpieczenie Autocasco zapewnia nam odszkodowanie za uszkodzenia, kradzież lub zniszczenie pojazdu. To jedno z ubezpieczeń dobrowolnych.

NNW – ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewni nam odszkodowanie w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci. To jedno z ubezpieczeń dobrowolnych.

Assistance – ubezpieczenie zapewniające pomocy w przypadku awarii lub wypadku. Pomoc ta jest gwarantowana na drogach krajowych i zagranicznych. To jedno z ubezpieczeń dobrowolnych.

Często przydatne okazują się ubezpieczenia takich rzeczy jak :

- opon przed uszkodzeniami,
- szyb przed uszkodzeniami i zniszczeniem całkowitym,
- bagażu przed kradzieżą,
- zapewnienie sobie pomocy prawnej na ewentualność wypadku,
- Zielona Karta będąca ochroną za granicami kraju.