Dosłownie każdy narażony jest na duże ryzyko udziału bycia ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Przeciętny człowiek ulega wypadkowi przynajmniej kilka razy w życiu. Nie da się ich przewidzieć i uniknąć. Możliwe jest jednak zabezpieczenie się na ewentualność ich wystąpienia. Bycie ofiarą wypadku może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Może to być również przyczyna z jakiej utraci się źródło dochodów, a rodzina pozostanie bez środków do życia. Zabezpieczyć można się za pośrednictwem Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które pomoże, w razie takiego zdarzenia.

Ubezpieczenie tego typu zapewni odszkodowanie w przypadku:

- niezdolności do pracy- całkowitej lub częściowej,
- poważnego urazu,
- śmierci,
- trwałego inwalidztwa,
- pobytu w szpitalu,
- operacji,
- rehabilitacji.